Lastavice

Senzomotorna i radna terapija

Kod većine ljudi senzorna integracija događa se bez svjesnog razmišljanja ili uloženog truda. S druge strane ljudi s poremećajem SI teško shvaćaju što se događa unutar i izvan njihova tijela i nema garancije da će dobiti preciznu senzornu informaciju. Senzorna dezintegracija je nepravilnost ili poremećaj u moždanom funkcioniranju koji otežava integraciju senzornog unosa podražaja. Ranim otkrivanjem problema i ranom intervencijom može se prevenirati utjecaj različitih rizičnih faktora na zaostajanje u razvoju djeteta.

Terapija u kojoj se koristi senzorna stimulacija i fizička interakcija popravlja senzornu integraciju, a samim tim se poboljšavaju završni proizvodi kognitivnog razvoja kao što su: učenje, sposobnost koncentracije, samopoštovanje, samokontrola, sposobnost školskog učenja i sposobnost organizacije. Teškoće senzorne integracije mogu utjecati na djetetove redovite i rutinske aktivnosti, stvarajući mu probleme kod uzimanja obroka, kupanja, igranja, spavanja, snalaženja u novim situacijama, u interakciji s vršnjacima, kod oblačenja, u učenju. Problem senzorne dezintegracije koji je u ranom djetinjstvu „sporedan“, može postati glavni hendikep kada dijete krene u školu budući da su čitanje, pisanje i matematika krajnje složeni procesi koji se mogu razviti samo na temeljima dobre senzorne integracije. Bez kvalitetnog funkcioniranja pojedinih osjetila, ali i svih njih zajedno, ne možemo uspostaviti temelj za kvalitetno učenje. Dakle, dijete neće moći uvježbati bilo koje postignuće, ako navedena osjetila i njihova integracija nisu u redu.

U okviru usluge radni terapeut/pedagog senzorne integracije provodi terapiju u specifično uređenom prostoru s raznolikom ponudom materijala, motoričkim spravama i didaktičkim igračkama. Terapeut provodi terapiju sa svakim djetetom jedan put tjedno prema utvrđenom rasporedu, a terapija traje 45 minuta.
 Galerija slika Video galerija Organizirano stanovanje Poludnevni boravak Kreativne radionice Senzomotorna i radna terapija

Udruga za inkluziju Lastavice , Split